Søk
Generic filters
Velg en side

Vårt engasjement for Australia

6. januar 2020

Det er tragisk med de brannene som herjer i Australia nå. Mennesker, flora, fauna og natur er sterkt berørt i mange områder av landet. Våre tanker går til alle dem som er rammet av denne naturkatastrofen.

Vi har fått noen henvendelser fra folk som synes det er galt og kynisk av oss å markedsføre reiser til Australia, når landet er rammet på denne måten.

Noen er krenket på Australias vegne av at vi annonserer for de mange unike opplevelsene man kan ha i Australia, når mange nå står uten hus og hjem og flere er blitt drept av brannene.

Derfor vil jeg gjerne forklare hvorfor vi fortsetter markedsføringen av Australia som et av verdens mest fantastiske reisemål.

For det første må man huske på at Australia er et enormt stort kontinent og at det aller meste av Australia ikke er rammet av brannene. Mange av de største natur- og turistopplevelsene ligger i de uberørte områdene og er fortsatt åpent og tilgjengelig som vanlig.

Turistindustrien er en av de største næringene i Australia. Millioner av mennesker har direkte og indirekte sin inntekt fra denne industrien. Det er tragisk for alle dem som mister sitt levebrød i de brannrammede områdene, men det er ikke formålstjenlig at vi i lojalitet til dem skal ramme alle de som jobber innen turisme i alle de uberørte områdene også, ved ikke å markedsføre og selge reiser dit.

Turistnæringen i Australia er blant verdens mest Eco-vennlige og er stolt av det arbeidet de gjør for å verne om naturen og dyrelivet. Mange driver faktisk «conservation»-virksomheter i tilknytning og / eller i tillegg til sin turistvirksomhet, hvor inntekter fra turismen finansierer bevaringsprosjektene.

Vi er i tett kontakt med mange av både de som er rammet av brannene og med de som ikke er det. Alle ber oss om ikke å glemme dem, men at vi fortsetter å være aktive i markedsføringen av Australia slik at de kan finansiere oppbyggingen. Australske myndigheter har bevilget 12 milliarder kroner til gjenoppbygging, men det vil kreve betraktelig mye mer til dette arbeidet fremover. Mange av disse midlene vil måtte komme fra forskjellige aktører innen turismen.

Vi kunne nok spart en del penger ved å stoppe annonsering for reiser til Australia i noen måneder og heller brukt disse pengene på markedsføring av andre destinasjoner under våre øvrige brands. Men vi velger allikevel å være lojale mot våre venner og samarbeidspartnere i Australia og bidra på vår måte til å gjenoppbygge det som er gått tapt.

Siste nytt fra Australia nå i dag er at det er kommet kraftig regn i flere av de mest utsatte områdene og at temperaturen er sunket betydelig. Regnet skal ifølge meteorologene fortsette ut torsdag. Dette er gode nyheter og kan forhåpentligvis gi brannvernet det opplettet de behøver for å ta kontroll over brannene.

Rolf Eirik Kjeseth
Administrerende direktør
Australiareiser Group Scandinavia

Pin It on Pinterest