Reisevilkår

Foto: Stu Gibson

Reisevilkår for Australiareiser

Generelle betingelser og informasjon.

Vennligst kontroller at alle navn som fremgår av reiseplanen stemmer overens med passet. Dette er svært viktig i forhold til flybilletter og eventuelle visum. Ta kontakt umiddelbart med din reisekonsulent ved eventuelle uoverensstemmelser. Vennligst bemerk at det i mange tilfelle ikke er mulig å endre navn på flybilletten. Australiareiser er ikke ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser.

Ved bestilling blir det innkrevd et depositum på 20% av ordren eller minimum kr. 3.000 per person med mindre annet er avtalt. Vennligst bemerk at enkelte billetter må betales umiddelbart etter bestilling. Depositum betales ved bruk av tilsendte betalingsinformasjon.

Restbeløpet forfaller normalt til betaling 6 uker før avreise med mindre annet er opplyst. Ved bestilling av reise mindre enn 6 uker før avreise forfaller hele reisens beløp til betaling umiddelbart etter utsendelse av betalingsinformasjon og ordrebekreftelse. Overholdes ikke fristen for betaling av restbeløpet bortfaller avtalen og kunden mister sitt depositum.

Valuta, oljepris og andre forhold påvirker de skatter og avgifter som legges på billetten og dette kan endres helt frem til billetten utstedes. Man kan sikre seg mot økning i skattene ved å betale for billetten umiddelbart ved bestilling. Hvis ikke må alle eventuelle økninger som kommer etter bestilling innkreves fra kunden før avreise, på vegne av flyselskapet. Avgifter er inkludert i billetten bortsett fra eventuelle lokale flyplassavgifter som betales ved innsjekk.

Senest 8 dager før avreise mottar du billetter, reiseplan m.m. Vouchere for landarrangementer (hoteller m.m.) sendes enten ut sammen med billettene eller ligger klar i resepsjonen på ditt første overnattingssted i Australia eller New Zealand. Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at ordrebekreftelse og reisedokumenter samsvarer med det som er bestilt. Det er svært viktig at navnet er korrekt stavet på billetten og stemmer overens med passet. Dersom navnet ikke er korrekt stavet, kan du bli avvist ved innsjekk til flyet.

I spesielle tilfeller kan det innkreves reservasjonsgebyr. Dette vil i så tilfelle opplyses om sammen med tilbudet.

Dersom det er mulig å foreta navneendring eller annen endring, blir det beregnet et gebyr på kr 500 per person per endring i tillegg til gebyrer som tilkommer fra leverandørene.

I utgangspunktet er ikke pakkereisen refunderbar. Unntaket er dersom du har fått opplyst andre avbestillingsvilkår ved bestillingstidspunktet. Dersom du må avbestille reisen, vil vi naturligvis forsøke å hjelpe deg med å få tilbake så mye som mulig av reisens pris fra våre tredjepartsleverandører mot et administrativt gebyr.

Det anbefales at reisende har avbestillingsforsikring som dekker disse utgiftene ved egen sykdom, akutt sykdom eller død i nærmeste familie. Australiareiser tilbyr gunstige forsikringer til sine reisende gjennom Europeiske Reiseforsikring.

Reisende er selv ansvarlig for å ha pass og visum i orden på reisen. Passet må minimum være gyldig 6 måneder etter utreise fra det aktuelle landet.

Det kreves visum til Australia og New Zealand. Australiareiser ordner med 3 måneders turistvisum til sine reisende til Australia. Ved innreise til Australia og New Zealand kreves det gyldig returbillett. Stillehavsøyene krever ikke visum fra norske statsborgere. 3 måneders oppholdstillatelse gis ved grensen.

Viktig informasjon ved reise til Australia: For at ditt ETA visum skal være gyldig for innreise i Australia kreves det at du har god helse og ikke har anmerkinger i strafferegisteret. Om du enten har eller har hatt tuberkolose, eller om du tidligere har vært straffet for lovbrudd, vennligst ta kontakt med din reisekonsulent.

Fra 1. oktober 2019 må alle norske statsborgere som skal reise til eller via New Zealand, registrere seg elektronisk på forhånd. Reisetillatelsen kalles NZeTA, og ordnes via denne linken: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
Visumet koster NZD 12. I tillegg til visumavgiften må man også betale en turistavgift (IVL) på NZD 35. Om man bare er i transitt trenger man ikke å betale IVL.

Viktig informasjon for reise til USA. Vennligst sjekk om reiseruten går via USA, da det ikke alltid fremkommer på reiseplanen.

Fra 12. januar 2009 må alle som skal reise til USA uten visum, registrere seg elektronisk på forhånd. Dette betyr at alle nordmenn som reiser visumfritt til USA med elektronisk pass, må fylle ut skjemaet på https://esta.cbp.dhs.gov/esta senest tre dager før avreise. Registreringen er gyldig i to år, og man kan reise fram og tilbake så mange ganger man vil. USA har pr. 8.september 2010 innført en egen turistskatt på 14 dollar, dette beløpet betales samtidig som man registrerer seg via ESTA.

For reiser med transfer eller stopp i USA kreves det elektronisk lesbare pass. Er du i tvil om ditt pass er elektronisk lesbart, kontakt ditt nærmeste politikammer som utsteder pass.

Husk gyldig pass og reiseforsikringsbevis med kontaktinformasjon og polisenummer. Vi anbefaler at ta kopi av pass og medbringe på reisen i tilfelle man skulle miste passet. Det er en god ide å gjøre seg kjent med vilkårene i din reiseforsikring. Ta kontakt om du trenger reiseforsikring. Vi samarbeider med Europeiske Reiseforsikring.

Hvis du ikke er norsk statsborger er det viktig å sjekke hvilke regler som gjelder for din nasjonalitet.

Den reisende har plikt til, uten ugrunnet opphold, å informere om enhver mangel som konstateres under gjennomføringen av pakkereisen. Hvis du er misfornøyd med noe på reisen, skal klage rettes til leverandøren på stedet (for eksempel hotellet), slik at mangelen kan utbedres eller problemet løses. Dersom problemet/mangelen ikke blir løst må dette påpekes skriftlig og man må få underskrift på dette av leverandøren, slik at Australiareiser kan ta opp problemet med leverandøren i etterkant. Hvis du venter til du har kommet hjem kan vi ikke påvirke eller gjøre noe med de feil eller mangler som har oppstått. Hvis problemet ikke kan løses på reisemålet, kan du sende oss en skriftlig klage etter hjemkomst, til følgende postadresse: Australiareiser AS, Tollbugata 27, 0157 Oslo. Vi gjør oppmerksom på at vi har skriftlig klagebehandling. Hvis du ikke er fornøyd med måten vi løser klagen på, kan du sende saken videre til Pakkereisenemda.

Australiareiser sine reisevilkår bygger på Lov om pakkereiser for reiser som faller innenfor definisjonen i Lov om pakkereiser. Pakkereiselovens bestemmelser gjelder ikke for bedriftskunder. Ved salg av kun flybilletter eller andre reisetjenester som ikke er pakkereise, opptrer vi kun som agent for flyselskapet eller den aktuelle leverandøren. Alle krav i forbindelse med slike reisetjenester må rettes direkte til leverandøren av disse.

Det tas forbehold om prisendringer grunnet forhold som vi ikke har innflytelse over, som for eksempel endring i valutakurser, olje- og brennstoffpriser, skatter og avgifter. Ved økninger som følge av eventuelle endringer vil dette bli fakturert uten varsel senest 20 dager før avreisedato. Dette gjelder også selv om sluttfaktura er sendt og betalt tidligere. Ved en eventuell etterfakturering utregnes differansen mellom valutakurs ved ordreinngåelse og valutakurs på tidspunktet for etterfakturering. Dette gjelder kun de elementene der vi betaler eksterne leverandører i utenlandsk valuta. Ved prisforhøyelse på mer enn ti prosent kan kunden heve avtalen. Ved reduksjoner i valuta, oljepriser, skatter og avgifter eller lignende vil dette på den andre siden gi en tilsvarende reduksjon i prisen.

Flytider og -selskap kan bli endret som følge av forhold som vi ikke har innflytelse over. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Øvrige forhold som vi ikke har kontroll over, som vær, uroligheter, stengte veier, skogbrann, seilingsforhold, streik etc. kan føre til endringer i reiseprogrammet. Vi vil da endre reiseprogrammet så godt som mulig uten at erstatningsansvar oppstår.

Vanligvis er det tillatt å ha med 20 eller 23 kg innsjekket bagasje og 1 stk håndbagasje på inntil 7 kg. Her finnes det variasjoner mellom flyselskapene, så ta kontakt med oss for å få vite hva som gjelder for din reise. Husk å merke bagasje tydelig med navn og adresse.

For informasjon om vaksinasjoner kontakt din lege eller se UDs reiseinformasjon for aktuell informasjon.

Reseptfri medisin kan fritt tas med. Hvis du tar med større mengder reseptbelagt medisin, bør du få med en engelskspråklig erklæring om bruk av medisin fra lege.

Det mest utbredte betalingsmiddel er kredittkort. Reisesjekker brukes omtrent ikke lenger. Kontakt banken hvis du ønsker flere opplysninger.

På flyet får man utlevert et innreiseskjema som skal fylles ut. Dette skjema innleveres i tollen.

Skal man kjøre bil i Australia eller New Zealand så anbefaler vi å anskaffe et internasjonalt førerkort. Dette fås hos NAF. Se www.naf.no

Med mindre annet er oppgitt, vil samtlige guidede turer og omvisninger på destinasjonene foregå på engelsk.

Reisen er generelt ikke egnet for personer med funksjonsnedsettelse, men på forespørsel vil vi gjøre vårt ytterste for å tilpasse reisen.

Deltakeren må selv være i stand til å transportere sin egen bagasje og å kunne reise uten assistanse. Ved spesielle behov er det viktig å opplyse om dette ved bestilling.

Til Australia er det ikke lov å innføre noen form for matvarer heller ikke hermetikk. Dyr, Levende eller utstoppet. Planter, blomster, nøtter og jord. De australske myndigheter håndhever disse restriksjoner svært kraftig og kan skrive ut bøter på stedet. For mer informasjon se www.australia.gov.au. Til New Zealand er det omtrent samme retningslinjer. For mer informasjon se www.customs.govt.nz. Det er alltid den reisendes ansvar at gjeldende regler blir overholdt. Er du i tvil kontakt det gjeldende lands ambassade.

Egne betingelser gjelder for våre gruppereiser. Klikk her for å lese våre reisevilkår for gruppereiser.

Klikk her for visuminformasjon.

Hold deg oppdatert

Vær den første som får tilgang til reisenyheter, eksklusive tilbud og inspirerende tips.